Положення і умови

TreatField в особі фізичної особи-підприємця Полудьонного Іллі Вікторовича і Федорця Антона Володимировича, зареєстрованих відповідно до законодавства України, на підставі положень статті 633 Цивільного кодексу України, пропонують необмеженому числу осіб дану Угоду з метою належного, комфортного, правомірного, повноцінного, якісного використання ресурсу на умовах, що наведені нижче.

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

1.1. Платформа TreatField – інтернет сайт (платформа/площадка/сервіс) за адресою https://www.treatfield.com на якому розміщується інформація з психології та суміжних з нею галузей. Також на платформі надається можливість для консультантів розміщувати інформацію про себе (їхній досвід, спеціалізацію, формат роботи) і надавати індивідуальні консультації за результатами ознайомлення з якими користувач інтернет-сайту (Клієнт) може отримати необхідні знання, відомості.

1.2 Консультант / Спеціаліст / Терапевт – практичний психолог, фахівець у відповідній галузі, що має належним чином оформлені документи, що підтверджують його освіту (психологічну, педагогічне, із соціальної роботи або медичну), досвід роботи і кваліфікацію, який надає інформацію та відомості в області практичної психології необмеженому числу осіб, обмінюється досвідом, знаннями, думками з іншими консультантами, а також надає свої послуги на платформі TreatField в порядку, передбаченому цим Договором та угодою з Treatfield. Умови реєстрації Консультанта і можливість доступу на платформу «TreatField» регламентуються спеціальною угодою.

1.3. Консультація – одна з послуг, пропонованих на платформі TreatField. Передбачає отримання клієнтом (авторизованим користувачем) одноразової онлайн-консультації або багаторазового курсу онлайн-консультацій в галузі практичної психології, у одного з (або декількох) фахівців представлених на платформі. Всі консультації всіх представлених на платформі фахівців проводяться в онлайн-форматі через відеосервіс (Онлайн-кімната), розміщений на платформі TreatField (сайт https://www.treatfield.com).

1.3.1 Онлайн-кімната/Відеосервіс – розділ сайту https://www.treatfield.com (платформа TreatFiеld), через який технічно реалізується комунікація (онлайн аудіо- та відеозв'язок) між клієнтом (авторизований користувач) і фахівцем (або фахівцями) за умови, що і клієнт, і фахівець мають в своєму розпорядженні справну і належним чином підключену необхідну медіатехніку (веб-камера, мікрофон, навушники / колонки), а також доступ до Інтернет зі швидкістю, достатньою для підтримки відео-зв'язку онлайн.

1.4. Публічна оферта – дана угода про Правила надання послуг є публічним Договором, який вважається укладеним між Treatfield з одного боку і клієнтом з іншого боку з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов і положень Правил надання послуг цього Договору і який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг, привілеїв, відносин між Клієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі їх виконання і дотримання у відповідній галузі знань. Усі рекламні, презентаційний та інші матеріали створені та існують в цілях розвитку Treatfield і носять інформаційно-довідковий характер. Прийняття цих Правил (Акцепт) є обов'язковим для осіб (після авторизації – Клієнтів), зацікавлених в отриманні за допомогою сервісу на платформі TreatField інформації в області психології і/або індивідуальних онлайн-консультацій (відео-сесій) фахівців/практичних психологів.

1.5. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Клієнтом умов публічної оферти, Правил надання відповідних послуг, пропонованих на сайті/платформі.

1.5.1 Акцепт здійснюється виставленням галочки (пташки) на знак згоди з даним Договором (Правилами) у спеціальному полі в модальному вікні реєстрації/авторизації сайту https://www.treatfield.com під час реєстрації.

1.6. Клієнт – під словом клієнт мається на увазі необмежена кількість осіб, що пройшли процес реєстрації/авторизації на сайт https://www.treatfield.com (платформа TreatField) і зацікавлені в отриманні консультації в галузі практичної психології, або осіб, що вже отримують консультації фахівців за допомогою сервісу на платформі TreatField.

1.7. Контент – уся інформація на сайті https://www.treatfield.com включаючи (але не обмежуючись) даними, текстами, програмним забезпеченням, музикою, звуком, зображеннями, відео, аудіо, графікою, презентаціями, публікаціями, статтями, призначений для користувача контент, повідомлення і/або будь-яка інша інформація.

1.7.1. Контент користувача - вся інформація, опублікована користувачами або клієнтами платформи TreatField. Включає в себе зокрема такі види користувальницьких публікацій як:

а) Відгук про спеціаліста або платформу TreatField;

б) Treat - короткий виклад Клієнтами / Користувачами своїх думок на вільну тему, опублікований в спеціальних розділах сайту https://www.treatfield.com .

2. Предмет договору-оферти

2.1. TreatField є онлайн-платформою, за допомогою якої користувач (а після реєстрації/авторизації – Клієнт) може ознайомитися з інформацією, відомостями в галузі практичної психології, знайти консультанта в галузі практичної психології і отримати індивідуальну онлайн-консультаційну (відеосесію).

2.1.1. Порядок отримання послуги онлайн-консультації:

а) Користувач заходить на сайт https://www.treatfield.com;

б) Для доступу до особистого кабінету і можливості отримувати онлайн-консультації користувач повинен пройти реєстрацію (або авторизацію, якщо користувач вже зареєстрований). Після реєстрації/авторизації користувач називається Клієнтом.

в) Клієнт вибирає фахівця у відповідному розділі платформи.

Клієнт зв'язується з фахівцем через сервіс платформи TreatField і домовляється про час консультації.

д) Після призначення дати і часу консультації Клієнт може внести обов'язкову передоплату через сервіс TreatField. Кошти резервуються на рахунку Клієнта, однак будуть списані тільки після проведеної консультації.

е) Клієнт отримує консультацію.

ж) Спеціаліст відправляє запит, після чого кошти списуються з рахунку Клієнта і послуга вважається сплаченою і проведеною.

2.1.2. Умови реєстрації Консультанта і можливість доступу на платформу «TreatField» регламентується спеціальною угодою.

2.2. TreatField надає онлайн платформу для фахівців в галузі психології – постачальників консультаційних послуг (далі – Психологи/Консультанти/Терапевти) і необмеженого кола осіб (після авторизації – Клієнтів), зацікавлених в отриманні інформації в галузі психології і/або в індивідуальному онлайн-консультуванні (відео- сесії).

2.3. Сайт https://www.treatfield.com (платформа TreatField)НЕ НАДАЄ медичні послуги і/або консультації в галузі медицини та суміжних з нею.

2.4. Информація на сайті https://www.treatfield.com (включаючи, але не обмежуючись даними, текстами, програмним забезпеченням, музикою, звуком, зображенням, відео, графіками, графікою, презентаціями, повідомленнями і/або будь-якою іншою інформацією («контент»), не являє собою (як по суті, так і за формою) медичні консультації будь-якого роду і не призначена для діагностики або ідентифікації лікування медичного стану. Ніщо на Сайті https://www.treatfield.com не може бути витлумачено як спроба запропонувати або зробити медичний висновок або іншим чином брати участь в медичній практиці.

2.5. Приймаючи цю угоду, ви також погоджуєтеся з тим, що не можете використовувати будь-яку функцію надану платформою, щоб отримати чи замовити рецепти на ліки/будь-які медичні призначення для діагностики, лікування. Отримання рецептів/будь-яких медичних призначень для діагностики, лікування через або за допомогою послуг (сервісу), що надаються платформою, суворо заборонено і є безумовною підставою для припинення дії вашого профілю.

2.6. Платформа TreatField декларує, що не несе відповідальності за будь-які такі рецепти/будь-які медичні призначення для діагностики, лікування.

2.7. Не використовуйте сайт https://www.treatfield.com (платформу TreatField) для отримання медичної допомоги (в т.ч. екстреної).

2.8. Платформа не рекомендує, не посилається, не підтримує, не оцінює, не гарантує будь-які поради, інформацію про лікування, посилання на медичні установи, продукти, процедури, лікарів, консультантів, коучів (тренерів), психотерапевтів, тести, будь-які інші думки або будь-яку іншу інформацію, надану будь-яким Консультантом на сайті https://www.treatfield.com.

2.9. Використання необмеженим колом осіб (а після авторизації – клієнтом) площадки не може трактуватися як схвалення, рекомендації або гарантії платформою послуг/інформації, що надаються будь-яким Консультантом.

2.10. Платформа TreatField не гарантує і не може гарантувати законність, точність, повноту, безпеку, легальність, якість змісту або будь-що сказане, написане будь-яким консультантом, включаючи будь-яку інформацію, що міститься в описі консультантів.

2.11. Платформа TreatField не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з рекомендаціями і посиланням на інформацію, надану будь-яким Консультантом, авторизованим на платформі TreatField.

2.12. Послуги, що надаються Консультантами на платформі TreatField, надаються на підставі вашого добровільного особистого звернення в усній, письмовій формах, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.

3. Статус правил користування онлайн-платформою TreatField

3.1. З метою коректного, належного, безпечного і безперервного функціонування платформи TreatField, а також забезпечення платформою TreatField отримання користувачем (після авторизації – Клієнтом) максимального задоволення свого запиту з урахуванням дотримання принципів комфорту, конфіденційності, професіоналізму, оплатності, характерних і обов'язкових для такого роду послуг/діяльності/функціонування платформи TreatField розроблені дані Правила.

3.2. Прийняття цих Правил є обов'язковим для осіб (після авторизації – Клієнтів) зацікавлених в отриманні за допомогою сервісу на платформі TreatField інформації в галузі практичної психології і/або індивідуальних онлайн-консультацій (відео-сесій) фахівців/практичних психологів.

3.3. Ці Правила є угодою про доступ до платформи, що крім іншого, зобов'язує особу (після авторизації – клієнта) до їх дотримання.

3.4. Платформа залишає за собою право на зміну і доповнення Правил для максимально коректного, належного, безпечного і безперервного функціонування, дотримання регламентованих принципів комфорту, конфіденційності, професіоналізму, що означає наявність можливості (в т.ч. і технічної), а також права на власний обґрунтований розсуд змінювати, модифікувати ці Правила без попереднього повідомлення.

3.5. Користувач (клієнт) погоджується відвідувати цей розділ сторінки для ознайомлення і прийняття поточних умов використання – редакції Правил.

3.6. Всі без винятку внесені зміни/доповнення до Правил розміщуються в цьому розділі сторінки і містять відповідне посилання для зручності ідентифікації, ознайомлення, прийняття або ж відмови від угоди. Платформа залишає за вами право визначення прийнятності Правил, частоту їхнього моніторингу та готова відповісти на всі виникаючі питання/зауваження/пропозиції.

3.7. Ваше подальше використання ресурсів, представлених на платформі, після будь-яких подібних змін означає вашу згоду з новими умовами використання.

4. Положення про вікові обмеження

4.1. З огляду на варіативність різних юрисдикцій з питання дозволеності доступу неповнолітніх до різного роду контенту і місію платформи TreatField зробити доступними отримання консультацій в галузі практичної психології по всьому світу, користуватися послугами представлених на сайті https://www.treatfield.com фахівців в галузі практичної психології особам до 18 років можна тільки за згодою батьків або опікунів. Платформа TreatField не має будь-якого забороненого контенту або послуг, що мають вікові обмеження. Платформа TreatField використовує дане обмеження, щоб уникнути непорозуміння, не маючи наміру не порушити закони різних юрисдикцій і в тому числі піклується про те, щоб попередити і не заподіяти будь-кому шкоду або збиток.

4.2. Погоджуючись з даним Договором (Правилами) проводячи акцепт (див. пункт "Акцепт" в розділі Договору "Терміни") ви також підтверджуєте, що, якщо ваш вік менше повних 18 років, то ви отримали згоду батьків або опікунів на отримання консультацій через сервіс платформи TreatField. Платформа TreatField не несе відповідальність в разі, якщо ви свідомо порушуєте це обмеження або з будь-якої причини проігнорували його.

5. Реєстрація на онлайн-платформі TreatField

5.1. Вам не потрібно реєструватися, щоб відвідувати сайт і отримувати доступ до певних функцій і розділів платформи TreatField. Але для отримання зв'язку з консультантами, ви повинні зареєструватися і створити обліковий запис. Ваш обліковий запис дає вам доступ до послуг і функціональних можливостей, які ми можемо встановлювати і підтримувати час від часу і в разі потреби.

5.2. Таким, чином, реєстрація (авторизація) на платформі TreatField є умовою отримання доступу і використання певних функцій, включаючи, але не обмежуючись доступ до контенту і створення профілю, доступу в онлайн-кімнату.

5.3. Реєстраційні дані і деяка інша інформація про вас захищені і регулюються нашою політикою конфіденційності.

5.4. Погоджуючись з даними правилами, ви так само погоджуєтеся з положеннями та правилами Закону України «Про захист персональних даних» та висловлюєте свою згоду на їхню обробку, зберігання.

5.5. Згідно з даними Правилами, ви несете відповідальність за збереження конфіденційності вашого пароля і облікового запису і повну відповідальність за всі дії, які відбуваються під вашим паролем або обліковим записом. Ви також погоджуєтеся і зобов'язуєтеся:

а) негайно повідомити платформу TreatField про будь-яке несанкціоноване використання вашого паролю або облікового запису або будь-яке інше порушення безпеки;

б) забезпечити повний вихід зі свого аккаунта в кінці кожної сесії або після використання сервісу платформи TreatField.

5.6. Платформа TreatField не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникли через невиконання вами вимог даного розділу.

5.7. Ви можете отримувати консультації за допомогою відео-сервісу (онлайн-кімната). Платформа TreatField діє виключно як пасивний провідник для таких онлайн-консультацій.

5.8. Платформа TreatField не дає жодних гарантій щодо змісту будь-якої відповіді і/або повідомлення Консультанта і/або інформації, що міститься в них.

6.Правила оплати наданих послуг

6.1. Ваш консультант може стягувати плату за надані послуги, скасовані консультації та заплановані відвідування. Ви несете повну і персональну відповідальність за цю плату і погоджуєтеся з тим, що платформа TreatField (використовуючи платіжний сервіс, з яким співпрацює) може стягувати плату з вашої платіжної карти для таких послуг. Правила розрахунків регламентуються платформою TreatField.

6.2. Кожен консультант розміщує свій прейскурант на сторінці свого профілю.

6.3. Платформа TreatField і консультанти можуть додавати нові послуги за додаткову плату або змінювати плату за існуючі послуги в будь-який час на свій розсуд.

6.4. Приймаючи дані Правила, ви підтверджуєте та погоджуєтеся нести повну відповідальність за всі витрати, понесені вами для того щоб підключитися до сервісу, в тому числі, але не обмежуючись отриманням і збереженням всього комп'ютерного та іншого обладнання, необхідного для користування сервісом, що надається платформою TreatField.

7. Положення про правило 24 годин

7.1. Клієнт (авторизований користувач) в праві запросити скасувати або перенести будь-яку призначену консультацію без будь-яких витрат або пені в разі, якщо такий запит відповідає наступним пунктам одночасно.

а) Запит про скасування або перенесення призначеної консультації відбувається не менше ніж за 24 години до призначеної консультації (відлік йде за часовим поясом клієнта);

б) Запит оформлено використовуючи повідомлення консультанту через сервіс сайту https://www.treatfield.com. Будь-яка форма зв'язку, крім зв’язку через сервіс TreatField, не може бути зарахована;

7.2. Запит вважається недійсним і/або Консультант має право вважати консультацію оплачуваною і списати зарезервовані (захолдовані) кошти з рахунку клієнта у випадках якщо:

а) Клієнт (авторизований користувач) зробив запит скасувати або перенести призначену консультацію спеціаліста менш ніж за 24 години (відлік йде за часовим поясом клієнта) до призначеної консультації;

б) На момент менш ніж за 24 години до призначеної сесії (відлік йде за часовим поясом Клієнта) немає оформленого запиту від клієнта в повідомленні Консультанту через сервіс сайту https://www.treatfield.com. Будь-яка форма зв'язку, крім зв’язку через сервіс TreatField, не може бути зарахована;

в) Клієнт пропустив консультацію без жодного попередження або належним чином оформленого запиту в рамках вищеописаного правила.

7.3. Консультант (Спеціаліст/Терапевт) має право запросити скасувати або перенести будь-яку призначену консультацію без будь-яких витрат або пені в разі якщо такий запит відповідає наступним пунктам:

а) Запит про скасування або перенесення призначеної консультації відбувається не менше ніж за 24 години до призначеної консультації (відлік йде за часовим поясом клієнта);

б) Запит оформлений використовуючи повідомлення Клієнту через сервіс сайту https://www.treatfield.com.

7.4. Запит про скасування або перенесення призначеної консультації Консультантом вважається недійсним і/або Клієнт має право отримати наступну консультацію безкоштовно у випадках якщо:

а) Консультант запросив скасувати або перенести призначену консультацію Клієнту менш ніж за 24 години (відлік йде за часовим поясом клієнта) до призначеної консультації;

б) На момент менш ніж за 24 години до призначеної сесії (відлік йде за часовим поясом Клієнта) немає оформленого запиту від Консультанта в повідомленні Клієнту через сервіс сайту https://www.treatfield.com. Будь-яка форма зв'язку, крім зв’язку через сервіс TreatField, не може бути зарахована;

в) Консультант пропустив призначену консультацію без будь-якого попередження Клієнта або належним чином оформленого запиту в рамках вищеописаного правила.

8. Положення про контент користувача

8.1. Надані за допомогою платформи TreatField послуги можуть дозволити користувачам (а після авторизації – Клієнтам) розміщувати зворотний зв'язок, коментарі, питання та іншу інформацію (далі - «Контент користувача»).

8.2. Приймаючи дані Правила, ви погоджуєтесь, що несете повну відповідальність за ваш контент користувача, який ви завантажуєте, публікуєте, демонструєте, посилаєтеся або іншим чином робите доступним (в подальшому «пост», «Тріт») на сервісі.

8.3. Приймаючи дані Правила, ви розумієте і погоджуєтеся, що платформа TreatField діє тільки як пасивний провідник для поширення в мережі Інтернет і публікації вашого контенту користувача.

8.4. Приймаючи дані Правила, ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що якщо такий контент користувача опублікований, платформа TreatField не гарантує конфіденційність щодо будь-якого такого контенту, але при цьому здійснює усе можливе для того, щоб дотримуватися задекларованих принципів безпеки та поваги конфіденційності свого клієнта.

8.5. Приймаючи дані Правила, ви розумієте і погоджуєтеся не розміщувати контент користувача, який:

а) може створити ризик заподіяння шкоди, в тому числі моральної, втрати, фізичної або душевної травми, емоційного стресу, смерті, інвалідності, каліцтва і/або фізичного і/або психічного захворювання, щодо вас, будь-якої іншої особі, або будь-якої тварини;

б) може створити будь-який інший ризик втрати або шкоди будь-якій особі або майну;

в) прагне завдати шкоди або експлуатувати дітей;

г) може являти собою або сприяти злочинам або цивільним правопорушенням;

д) містить будь-яку інформацію або зміст, який платформа TreatField вважає незаконним, шкідливим, образливим, може кваліфікуватися як расова або етнічна образа, наклеп, порушення авторських прав, що порушує недоторканність особистого життя або право на гласність, образливим, принизливим для інших людей (публічно або в інший спосіб), наклепницьким, загрозливим, негідним, непристойним;

е) містить будь-яку інформацію або зміст, які є незаконними. Ви згодні з тим, що будь-який контент користувача, який ви розміщуєте, не порушує і не порушуватиме будь-які права третіх осіб, в тому числі без обмеження будь-яких прав на інтелектуальну власність (як визначено нижче), права на публічність і недоторканність приватного життя.

8.6. Ви зберігаєте всі свої права власності на ваш контент користувача. Розміщуючи будь-який контент користувача на сервісі, ви безоплатно передаєте тим самим права на нього платформі TreatField, і гарантуєте, що ви надаєте платформі TreatField у всьому світі безоплатне, передаване, безстрокове, безвідкличне, невиключне право використовувати, відтворювати, змінювати, публікувати, редагувати, перекладати, поширювати, публічно демонструвати і створювати похідні роботи від такого контенту користувача і вашого імені, і/або подобу, що містяться в вашому контенті користувача в цілому або зокрема, і в будь-якій формі, із використанням засобів масової інформації або технологій, відомих зараз або розроблених в майбутньому, для використання в зв'язку з бізнесом платформи TreatField.

8.7. Ви також надаєте кожному користувачеві послуг невиключне право для доступу до контенту користувача через платформу TreatField, і невиключне право використовувати, відтворювати, поширювати, показувати і виконувати такий контент користувача, як це дозволяється через функціональність сервісу і відповідно до цих правил.

8.8. В сервіс платформи TreatField впроваджені і використовуються розумні технічні та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки вашої особистої інформації від випадкової втрати і від несанкціонованого доступу, використання, зміни або розкриття. Проте ми не можемо гарантувати, що треті особи ніколи не зможуть зламати/порушити/подолати/обійти ці заходи або використовувати вашу особисту інформацію в протизаконних цілях. Ви визнаєте, що ви надаєте вашу особисту інформацію на свій страх і ризик, з усіма наслідками, що випливають.


9. Авторизація та підтвердження

9.1. У зв'язку з використанням сайту і послуг, для того щоб планувати зустрічі з консультантами, ви розумієте, що:

9.1.1. Платформа TreatField авторизує консультантів, які будуть показані на Сайті на основі раніше укладених угод з ними.

9.1.2. Консультанти не є співробітниками (працівниками) платформи TreatField. Платформа TreatField не вступає в трудові правовідносини з будь-ким із представлених консультантів.

9.2. Користувачі несуть повну відповідальність за вибір свого власного консультанта або постачальника консультаційних послуг.

10. Відповідальність сторін

10.1. Платформа TreatField для свого функціонування використовує ряд додаткових онлайн (і не тільки) сервісів, що розроблені і технічно підтримуються відповідними компаніями і розробниками. Платформа TreatField не несе відповідальності і не гарантує безперервну роботу цих сервісів. Платформа TreatField залишає за собою право змінювати або припиняти, тимчасово або постійно, Послуги (або будь-які їх частини) зі сповіщенням або без нього.

10.2. Ви згодні з тим, що платформа TreatField не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або припинення Послуг. Однак платформа TreatField робить все можливе, щоб передбачати ситуації відмови роботи тих чи інших сервісів платформи, завчасно попереджати користувачів та Клієнтів про тимчасове (і не тільки) припинення роботи тих чи інших сервісів платформи, в найкоротші терміни налагоджувати роботу цих сервісів і робити користування зручним і комфортним.

10.3. У випадках виявлення несправності будь-якого сервісу платформи TreatField або припинення його роботи Користувачеві/Клієнту слід скористатися формою зворотного зв'язку (кнопка "Поставити питання" верхнього меню сайту), щоб повідомити про це платформу TreatField. Платформа TreatField робитиме все можливе, щоб в найкоротші терміни відновити роботу відповідного сервісу.

10.4. Ви несете повну відповідальність за контент користувача, який ви завантажуєте, відправляєте, розміщуєте, показуєте або надсилаєте електронною поштою, або в листі, або в інший спосіб використовуваний через сервіс. Платформа TreatField залишає за собою право розслідувати випадки використання сайту або будь-яких сервісів платформи TreatField клієнтами/користувачами/консультантами і/або іншими третіми особами на власний розсуд, за умови дотримання нашої Політики конфіденційності та будь-яких професійних зобов'язань конфіденційності у відносинах між вами і вашим консультантом.

10.5. Платформа TreatField може прийняти відповідні правові заходи проти тих, хто на власний розсуд використовує сайт або сервіси Платформи TreatField неналежним чином, в тому числі (але не обмежуючись) призупинити або припинити дію облікового запису таких порушників і надати звітність в правоохоронні органи.

10.6. Ви погоджуєтеся з тим, щоб не використовувати сервіс платформи TreatField для відправки електронною поштою або передачі іншим чином поза будь-якими сеансами консультування будь-якої інформації, яка:

а) є незаконною, образливою, шкідливої, надмірно жорстокою, образливою, непристойною, наклепницької, що порушує недоторканність приватного життя, порушує права третіх осіб;

б) якщо ви не маєте права передавати відповідну інформацію згідно із законом або відповідно до договірних або інших відносин;

в) представляє або створює ризик порушення конфіденційності або ризик небезпеки для будь-якої людини;

г) яка може піддати платформу TreatField і/або його користувачів будь-якому збитку або відповідальності будь-якого типу; видавати себе за будь-яку фізичну або юридичну особу, що фіктивно або іншим чином спотворює вашу приналежність до фізичних або юридичних осіб; рекламувати або пропонувати продати або купити будь-які товари або послуги в будь-яких комерційних цілях, не будучи уповноваженим; порушувати будь-які відповідні місцеві, державні, національні або міжнародні закони або будь-які правила, які мають силу закону; користуватися Послугами в будь-який спосіб, який може пошкодити, відключити, перевантажити або погіршувати сервіс або заважати роботі сервісу; отримувати або намагатися отримати доступ або іншим чином отримати будь-які матеріали або інформацію через будь-які засоби, що не умисне доступні або передбачені на сервісі платформи TreatField.

10.7. У комунікацій (онлайн-сесії) між Консультантом та Клієнтом платформа не приймає жодної участі, не має (і не може мати) жодного впливу, не контролює і не несе відповідальності за зміст повідомлень або будь-яких інших форм комунікацій, зроблених в ході або в контексті консультування консультантом на сайті (в тому числі за допомогою відеосервісу).

10.8. Зміст повідомлень і відповідальність за них повністю несе та особа, від якої виходить таке повідомлення. Зміст повідомлень може бути захищений правом інтелектуальної власності, які належать третім особам. Платформа TreatField залишає за собою право (але не бере на себе жодних зобов'язань) перевіряти, чи відповідає будь-який зміст повідомлень, які ви використовуєте, цим Правилам (Угоді). Кожен користувач (Клієнт) і Консультант згодні з тим, що такого Консультанта або такого користувача (Клієнта) у відповідних випадках, можуть (при дотриманні професійних обов'язків конфіденційності між клієнтами і їх консультантами) повідомити або рекомендувати платформі TreatField для розслідувати порушення, за умови дотримання нашої політики конфіденційності.

10.9. Платформа TreatField залишає за собою право (але не бере на себе жодних зобов'язань) прийняти відповідні правові заходи проти будь-кого, хто порушує цей пункт під час використання сайту або під час консультування (в тому числі у відео сервісі) обмежувати, припиняти чи призупиняти реєстрацію таких порушників і повідомляти про них (порушників) в правоохоронні органи. Кожен Клієнт і Консультант також погоджується з тим, що після такого повідомлення або рекомендації, Платформа TreatField може на свій розсуд вилучити такий контент і/або припинити, призупинити обліковий запис користувача після використання будь-якого вмісту, який є порушенням цієї угоди користувальницької.

10.10. Всі ваші взаємодії з консультантами проходять за допомогою сервісу і в рамках сервісу платформи TreatField. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що платформа TreatField не несе відповідальності і не буде нести відповідальності за будь-яку взаємодію, яка відбуваються між вами та консультантами за межами послуг (сервісів), що надаються платформою TreatField, і ви погоджуєтеся відшкодувати обґрунтовані збитки і захищати платформу TreatField від будь-яких претензій, що випливають з таких взаємодій.

10.11. У випадках несправності будь-якого сервісу платформи TreatField або припинення його працездатності і як наслідок неможливості належного отримання послуги (консультації), платформа TreatField не рекомендує Клієнтам / Користувачам взаємодіяти з фахівцями (консультантами) без допомоги / за межами сервісу платформи TreatField.

10.12. У випадках виявлення несправності будь-якого сервісу платформи TreatField або припинення його працездатності Користувачеві / Клієнту слід скористатися формою зворотнього зв'язку (кнопка "Поставити питання" верхнього меню сайту), щоб повідомити про це платформу TreatField. Платформа TreatField зробить все можливе, щоб в найкоротші терміни відновити працездатність відповідного сервісу.

10.13. Ви розумієте і погоджуєтеся, що платформа TreatField не має абсолютно жодного контролю над консультантами і не несе жодної відповідальності, якщо ваш Консультант недоступний і не може гарантувати доступність будь-якого консультанта в будь-який конкретний момент часу, але може рекомендувати інших консультантів.

10.14. Платформа TreatField не несе відповідальності за проведення платіжних операцій і користується послугами платіжної системи "WayForPay". Якщо користувач (клієнт) вважає, що сталася якась помилка, він або вона може повідомити платформу TreatField.

10.15. Сервіс оплати, який використовує платформа TreatField, не є бездоганним; тому Платформа TreatField не несе відповідальності за будь-які проблеми, прорахунки або збої в передачі обробки платежів платіжної системи "WayForPay" від користувача.

10.16. Сервіс та / або треті особи можуть надавати посилання на інші сайти та ресурси в Інтернеті. Платформа TreatField не має абсолютно жодного контролю над такими сайтами і ресурсами і не несе відповідальності за них і не підтримує такі сайти і ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що платформа TreatField не несе відповідальності або зобов'язань, прямо або побічно, за будь-яку шкоду або збитки, викликані або ймовірно викликані в зв'язку з використанням або довірою до будь-якого контенту, подій, товарів або послуг, доступних на сайтах або через будь-яке гіперпосилання на сайт або ресурс.

10.17. Ви згодні з тим, що звільняєте від відповідальності та відшкодування шкоди платформу TreatField і її уповноважених осіб від будь-яких збитків, витрат, включаючи витрати на оплату послуг адвокатів, прав, претензій, дій будь-якого роду і пошкодження (включаючи смерть), що виникають у зв'язку з використанням сервісу, будь-якого контенту, опублікованого на сайті і через сервіс. Цей розділ включає в себе, без обмеження, будь-які претензії в результаті злочинних дій інших осіб.

10.18. Цією угодою ви підтверджуєте, що використовуєте сервіс платформи Treatfield на свій страх і ризик. Послуги і будь-який контент, або матеріал, завантажені або отримані за допомогою сервісу надаються на умовах "як є", "з усіма помилками" і "як доступні". Платформа Treatfield відмовляється від усіх гарантій будь-якого роду, явних або прихованих.

10.19. Платформа Treatfield не дає жодних гарантій, що: а) послуги будуть ефективними і мати якийсь результат, б) сервіс буде працювати без збоїв, затримок або помилок, буде надійний або точний і відповідний до ваших вимог, в) сервіс буде безперервним, своєчасним, безпечним, без помилок або доступний в будь-який час або будь-якому місці, де ви знаходитеся, г) результати або інформація, які можуть бути отримані через використання сервісу, будуть точними, надійними, своєчасними або повними, д) якість будь-яких товарів, послуг, інформації або інших матеріалів, придбаних або отриманих вами за допомогою сервісу, будуть відповідати вашим вимогам, е) помилки будуть виправлені.

10.20. Ви розумієте і погоджуєтеся, що TreatField не несе жодної відповідальності за прямі, непрямі, спеціальні, побічні, штрафні збитки або шкоду через збитки, включаючи, але не обмежуючись, втрату репутації, можливості використання даних та інші нематеріальні збитки (навіть якщо платформі TreatField було відомо про можливість такого збитку), на основі контракту, правопорушення, недбалості, прямої відповідальності чи інакше, в результаті: а) використання або неможливості використання послуг; б) придбаних товарів чи послуг, даних, інформації або повідомлень, отриманих або за допомогою або від сервісу; в) несанкціонованого доступу або зміни ваших повідомлень або даних; г) заяв або поведінки третіх осіб на сайті, сервісі; або д) будь-яких інших проблем, пов'язаних з сервісом.

10.21. В жодному разі і за жодних обставин платформа TreatField не несе жодної відповідальності перед вами за всі збитки, шкоду або претензії. Якщо ви незадоволені будь-якою частиною даного сервісу або обслуговування, пов'язаного з сервісом або з цими умовами обслуговування, вашим ексклюзивним правами, припиніть використання даного сервісу.

10.22. Будь-які спори можуть бути врегульовані в суді.

10.23. Платформа TreatField також може на свій розсуд і в будь-який час припинити надання Послуг або будь-якої їх частини, зі сповіщенням або без нього. Ви згодні з тим, що будь-яке припинення вашого доступу до сервісу відповідно до будь-якого положення цих Умов користування може бути здійснено без попереднього повідомлення, а також визнаєте і погоджуєтеся, що платформа TreatField може негайно деактивувати або видалити обліковий запис і всю відповідну інформацію і файли у вашому обліковому записі і/або заборонити будь-який подальший доступ до таких файлів або Послуг.

10.24. Крім того, ви погоджуєтесь, що платформа TreatField не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за припинення вашого доступу до послуги.

10.25. Будь-який випадок, що викликає підозри в шахрайській, образливій або незаконній діяльності, які можуть бути підставою для припинення використання сервісу, можуть бути передані до відповідних правоохоронних органів.

10.26. Ви згодні з тим, що ви несете повну відповідальність за ваші взаємодії з будь-яким іншим користувачем сервісу, включаючи консультантів. Платформа TreatField залишає за собою право, але не зобов'язана брати участь в будь-якому випадку розгляду або в будь-яких суперечках між вами і будь-яким іншим користувачем сервісу.

10.27. Ці Правила використання є повною угодою між вами і платформою TreatField і регулюють використання вами Сервісу. Ці Умови використання регулюються законами України. Нездатність платформи TreatField здійснити або виконати будь-яке право або положення цих Умов використання не означає відмову від такого права або положення.

11. Особисте використання

11.1. Якщо не вказано інше, ви погоджуєтесь не демонструвати, не поширювати, не виконувати, не публікувати, не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не створювати похідні твори, не змінювати, не продавати, не перепродавати, не використовувати або передавати в будь-яких комерційних цілях будь-яку частину сервісу Платформи TreatField, використання сервісу Платформи TreatField або доступ до сервісу Платформи TreatField.

12. Умови про інтелектуальні права

12.1. Приймаючи дані Правила, ви визнаєте і погоджуєтеся, що послуги і Контент, доступний через сайт Платформи TreatField, захищений авторським правом, патентом, товарним знаком або іншими правами законом про інтелектуальну власність, за винятком випадків, спеціально санкціонованих Платформою TreatField.

12.2. Ви погоджуєтеся не змінювати, не копіювати, не продавати, не розповсюджувати або не створювати похідні продукти на основі Сервісу або Контенту Платформи TreatField, повністю або частково, за винятком того, що вищесказане не стосується вашого власного опублікованого контенту, який ви на законних підставах завантажуєте на сайт. За умови, що ви маєте право на користування Послугами, ви погоджуєтесь не копіювати, не змінювати, не створювати похідні роботи чи іншим чином намагатися отримати вихідний код, не продавати, не ліцензувати або іншим чином передавати права на контент сайту платформи TreatField. Будь-які права, надані в цьому документі, належать Платформі TreatField.

12.3. В жодному разі платформа TreatField не нестиме відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену або передану третіми особами, в тому числі консультантами або користувачами, в тому числі, але не обмежуючись цим, будь-які помилки або упущення в будь-якому змісті, або за будь-які збитки або шкоду будь-якого роду, понесені в результаті використання будь-якого контенту, розміщеного на сайті, або переданого електронною поштою або іншим чином переданого через сервіс. Ви визнаєте, що платформа TreatField не проглядає контент, але платформа TreatField і її уповноважені особи мають право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні чи знищити будь-який контент, який можливо розмістити через сервіс. Не обмежуючи вищезазначених положень, платформа TreatField і її уповноважені особи мають право видалити будь-який зміст, який порушує ці умови використання або з будь-яких інших причин на розсуд платформи TreatField і її уповноважених осіб. Ви згодні з тим, що ви маєте самостійно оцінювати і нести всі ризики, пов'язані з використанням будь-якого контенту.

12.4. Приймаючи дані Правила, ви несете повну відповідальність за контент та інші матеріали, які ви розміщуєте на сайті або через сервіс. Ви не будете розміщувати будь-який контент, який ви не створили або якщо ви не володієте всіма правами, в тому числі усіма авторськими правами на нього. Розміщуючи будь-яку інформацію, будь-який контент, що публікується на сайті, ви надаєте і будете надавати платформі TreatField право на безстроковий, безвідкличний дозвіл копіювати, відображати, передавати, поширювати, зберігати, змінювати і використовувати його.

12.5. Платформа TreatField може використовувати опублікований контент на свій розсуд із будь-якою метою, в тому числі для просування, реклами або маркетингу, в будь-якій формі, використовуючи технології, відомі зараз або які будуть розвинені пізніше.

12.6. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що платформа TreatField може зберегти контент і може також розкрити його зміст, якщо це потрібно за законом або розкриття необхідно для: а) вимоги судового процесу в межах чинного законодавства, або б) урядових запитів; в) забезпечення дотримання цих Умов користування; г) відповіді на претензії, що будь-який зміст порушує права третіх осіб.

12.7. Платформа TreatField поважає інтелектуальну власність інших, чекає від наших користувачів (клієнтів) і консультантів, щоб ті робили те ж саме. Якщо ви вважаєте, що ваша робота була скопійована із порушенням авторських прав або що ваші права на інтелектуальну власність були порушені, то ви можете повідомити про це платформу TreatField.

13. Інші умови

Якщо будь-яке положення цих Правил використання буде визнано судом компетентної юрисдикції недійсним, сторони погоджуються з тим, що суд повинен прагнути втілити в життя наміри сторін, як це відображено в положенні, а інші положення цих Умов використання залишаються в силі. Ви згодні з тим, що незалежно від будь-якого законодавчого акту або закону, який стверджує зворотне, будь-які претензії або підстави для позову, що випливають з або пов'язані з використанням Сервісу або цими Правилами використання можуть бути подані в рамках позовної давності після такого вимоги чи підстави для позову будуть назавжди анульовані. 13.2. Друкована версія даної угоди і про будь-яке сповіщення в електронній формі допускається в судовому або адміністративному порядку на основі або в зв'язку з цією угодою в тому ж обсязі і на тих самих умовах, що й інші ділові документи і записи, спочатку формується і підтримується в друкованій формі. 13.3. Заголовки розділів цих Умов користування призначені тільки для зручності і не мають юридичної або договірної сили. Сповіщення вам може бути зроблено за допомогою електронної пошти або звичайною поштою. Служба також може надавати вам повідомлення про зміни цих Умов користування або інших питань шляхом відображення повідомлень або посилань на повідомлення на сайті. 13.4. Ви не можете передавати або субліцензувати ці умови використання третім особам, щоб будь-хто інший користувався сервісом, і будь-яка спроба зробити це вважається недійсною.

13.5. Платформа TreatField поважає конфіденційність своїх користувачів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка ознайомтеся з політикою конфіденційності.

13.6. Використовуючи сервіс платформи TreatField, кожен користувач розуміє і погоджується з тим, що всі поради, інформація, методи практики, сесії, продукції, фахівці, консультанти, тести, думки або інша інформація або послуги в письмовому вигляді або надані консультантами в будь-якому вигляді, що не є ні співробітниками, працівниками платформи TreatField, ні контролюється платформою TreatField. Кожен користувач розуміє і погоджується з тим, що платформа TreatField не може передбачити або оцінити компетентність будь-якого представленого консультанта на сайті і його відповідність потребам користувача.

13.7. Платформа TreatField не несе відповідальності за скасовані консультації (сесії) або будь-яким чином невиконані домовленості між користувачами і консультантами або будь-які травми, що виникли в результаті цього, або шкоду в результаті використання платформи TreatField взагалі.

13.8. Користувачам настійно рекомендується проводити своє власне дослідження для вибору консультанта.

13.9. Користувачі, які взаємодіють з консультантами на сайті, визнають, що такі відносини є виключно з фахівцями, з якими вони взаємодіють, і в жодному разі не з платформою TreatField.

13.10. Платформа TreatField не бере жодної участі в таких відносинах консультативної допомоги або інформації, наданої на сайті консультантами, які не перевіряє інформацію або рекомендації надані для будь-якого користувача його консультантом. Кожен користувач цією угодою зобов'язується не завдавати жодної шкоди платформі TreatField.

13.11. Консультанти цим визнають, що вони несуть повну відповідальність за будь-які поради, інформацію, методи, посилання на інших фахівців, консультантів, процедури, тести, думки або будь-яку іншу інформацію або послуги, представлені в будь-якому вигляді будь-якому користувачеві платформи TreatField.

13.12. Реєструючись на платформі TreatField (включаючи реєстрацію через соціальні мережі), кожен користувач автоматично погоджується отримувати повідомлення від платформи, а також новини платформи, інформацію про акції, новий контент або функціонал і іншу інформацію через вказаний при реєстрації email. Розсилка через email - одна з форм комунікації між платформою і користувачем платформи. У разі небажання користувачем отримувати будь-яку інформацію від платформи, крім повідомлень, які супроводжують використання функціоналу платформи (призначення сесії, скасування сесії, оплата сесії і т.д.), користувач може відписатися від розсилки, використовуючи відповідне гіперпосилання в кінці кожного електронного листа. Якщо користувач випадково скасував підписку на розсилку email або знову хоче підписатися на розсилку, це можна зробити, скориставшись формою підписки внизу головної сторінки платформи TreatField за адресою https://www.treatfield.com.

Оберіть терапевта

Ми використовуємо файли cookies, щоб користуватися сайтом було легко та зручно. Залишаючись на сайті, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності

Погоджуюся